مناقصه ها


 

جهت دریافت و دانلود اسناد فرخوان شناسایی شرکت ها 99/ف/1 کلیک نمایید 

 

جهت دریافت و دانلود اسناد فرخوان شناسایی شرکت ها 99/ف/2 کلیک نمایید 

 

جهت دانلود آگهی مناقصه تهیه مواد، پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمین شماره:99/م/1 کلیک نمایید

جهت دانلود جدول جرائم پیمانکار طبخ و سرو غذا کلیک نمایید

جهت دانلود جدول آنالیز غذایی کلیک نمایید

 

 

جهت دریافت و دانلود اسناد مناقصه عمومی (نوبت اول) خدمات حفاظت فیزیکی شرکت سنگ آهن گهرزمین کلیک نمایید