بومی سازی، میدان به کارگیری نخبگان


بومی سازی؛ میدان به کارگیری نخبگان، کسب فناوری و مقابله با جنگ تحریم

بدون تردید، پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر طراحی برنامه های دقیق و متقن  با انجام اقدامات عملیاتی در صحنه اجرا محقق می گردد؛ در این عرصه، نقش و تأثیر فعالیت های بومی سازی در ساخت قطعات و مجموعه ها در زدودن گستره وابستگی های کشور در کلیه ی حوزه های صنعتی و به ویژه، در حوزه معدن و صنایع معدنی، در شرایط حال حاضر کشور که در حال مقابله با «تحریم »می باشد، کاملاً، حائز اهمیت می نماید.

در شرکت سنگ آهن گهر زمین، توجه به مؤلفه بومی سازی در قالب راهبرد “تولید و توسعه بر محور بومی سازی” عملیاتی گردیده است. بر همین اساس، در سیاست گذاری برنامه های اجرایی، بومی سازی نیازهای صنعتی در چهار سطح، قطعات، مجموعه ها، تجهیزات و در ادامه، خطوط تولید مد نظر قرار گرفته است.

مشخصات برخی از مهم­ترین پروژه های اجرایی بومی سازی در این حوزه ها عبارتند از:

(1) پروژه ساخت سگمنت های پر مصرف و تکنولوژیک کاربید سمانته STUD، EDGE-BLOCK و CHEEK-PLATE ویژه سیستم آسیاب های غلتکی فشار بالا (HPGR)

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 7.800 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی­ سازی

◄ صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح شرکت: € 465.000

◄ پتانسیل صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح ملّی: حدود € 5.000.000

(2) پروژه ساخت مجموعه کامل تایر آسیاب HPGR

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 6.200 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی­ سازی

◄ پتانسیل صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح شرکت: € 1.500.000

◄ پتانسیل صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح ملّی: حدود € 16.500.000

(3) پروژه ساخت داخل لوله های ضد سایش کامپوزیتی چند لایه پایه رابر ویژه انتقال اسلاری با عمر عملکردی بسیار بالا

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 4.000 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی­ سازی

◄ صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح شرکت: € 80.000

◄ پتانسیل صرفه جویی ارزی سالیانه در سطح ملّی: حدود € 440.000

(4) پروژه حل چالش سایش شدید قطعات پر مصرف ایمپلر در پمپ های انتقال اسلاری

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 3.100 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی­ سازی

◄ صرفه جویی سالیانه در هزینه ها: حدود 2 میلیارد ریال

(5) پروژه ساخت شفت آسیاب HPGR

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 1.400 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی­ سازی

◄ پتانسیل صرفه جویی ارزی: € 130.000 به ازای هر شفت

(6) پروژه ترمیم و بازسازی موضعی سطوح تخریب تایرهای سیستم HPGR با افزایش عمر عملکردی تایرها تا حدود  2.000 ساعت

◄ مطالعات و اقدامات مهندسی و تکنولوژی: حدود 1.100 نفرساعت توسط کارشناسان فنی بومی ­سازی

◄ مجموع صرفه جویی ارزی سالیانه و بهره وری سالیانه ناشی از کاهش توقف خط در سطح شرکت: حدود € 350.000