کلوخه سنگ آهن


کلوخه سنگ آهن با عیار 1 ± 51 %
ماده اصلی تولید شمش که از دل زمین با زحمت فرآوان استخراج شده و جهت فرآوری به خصوص بعدی
منتقل میگردد.