بازدید


بازدید آقایان دکتر داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم

 

سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی و مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از معدن گهرزمین