مراسم کلنگ زنی خطوط ۴ و ۵ تولید کنسانتره


مراسم کلنگ زنی خطوط ۴ و ۵ تولید کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین امروز صبح با حضور آقایان دکتر داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع

معدنی وزارت صمت، شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره

گهرزمین و مهندس حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

شایان ذکر است میزان اعتبار ساخت و راه اندازی این خطوط جمعا ۱۲۰ میلیون یورو می باشد که در مجموع برای ۴۰۰ نفر شغل ایجاد می شود.

 

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.