این پروژه شامل احداث كارخانه هاي تغليظ سنگ آهن با ظرفيت 10 ميليون تن و بزرگترین سنگ شکن خاورميانه با ظرفيت 15
ميليون تن در سال می باشد. در فاز اول این پروژه دو خط كنسانتره سنگ آهن هریک به ظرفيت 2 ميليون تن، مجموعا 4 ميليون
تن در سال و یک كارخانه سنگ شکنی به بهره برداري رسيده است. با تلاش بی وقفه تمامی اركان پروژه، در طول مدت اجراي
پروژه ها خطوط یک و دو كنسانتره به ترتيب در 30 / 9 / 1394 و 13 / 8 / 1395 پس از انجام موفقيت آميز تست تضمين عملکرد،
همزمان با تحویل بخش بهره برداري وارد مرحله توليد شدند، كه تا كنون بيش از 10 ميليون تن كنسانتره توسط این خطوط با
كيفيت مطلوب توليد گردیده است. همچنين پس از پشت سر گذاشتن دوره تنظيمات، بخش سنگ شکنی در تاریخ 20 / 6 / 96 با
خردایش بيش از 450 هزار تن سنگ آهن مورد تست تضمين عملکرد قرار گرفت، متعاقبا تحویل گردیده و وارد فاز بهره برداري
گردیده است. با توجه به چشم انداز شركت سنگ آهن گهرزمين جهت توليد 10 ميليون تن كنسانتره، عمليات اجراي احداث خط
.سوم كنسانتره آغاز گردید، پيشرفت این پروژه تاكنون 34.87 درصد بوده است.

khor1

khor2

khor4

khor3

واحد فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین پس از انجام تست عملکرد در تاریخ 1394/10/01، بهره برداری از خط یک و همچنین در تاریخ 1395/08/15 بهره برداری از خط دو تولید کنسانتره را با وجود مشکلات فراوانی چون : کمبود آب جهت راه اندازی، کمبود قطعات و تجهیزات یدکی و مشکلات طراحی آغاز کرد و توانست با راهبری و  نظارت مستقیم خود در کلیه امور جاری خطوط تولید کنسانتره از قبیل  تولید، نگهداری و تعمیرات، تهیه قطعات یدکی، کنترل کیفیت محصول تولیدی، مدیریت صحیح منابع و غیره در افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی ،پایین آوردن ساعت توقفات و همچنین صیانت از تجهیزات  گامهای موثری را بردارد. این واحد با عنایت خداوند متعال و همت و تلاش پرسنل چه در حیطه نظارتی و چه در زمینه راهبری موفق به تولید 9،495،295 تن کنسانتره از ابتدای راه اندازی تا پایان آبان ماه سال 1397 گردید

ورود به سایت

گهرزمین

دفتر مرکزی : تهران - بلوار آفریقا - بلوار آرش غربی - شماره 12 
کدپستی:1917744531
تلفن:57623-021
فکس:88664033-021
کارخانه : سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز 
صندوق پستی:571-78185 
تلفن:41526000-034
فکس:41526999-034

خبرنامه (رونوشت)

برای اطلاع از آخرین خبرها و بروز رسانی ها
آدرس ایمیل خود را در خبرنامه ی سایت ثبت نمایید .