دوشنبه 12 مرداد ماه 1394
عناوين مطالب
ورود اعضاء
کد عضويت
رمز عبور
آگهي
آمار بازديد
درباره گهر زمين
  شرکت سنگ آهن گهر زمین بمنظور بهره برداری از آنومالی شماره 3 واقع در منطقه گل گهر و در جهت برنامه ريزی توليد ساليانه 10ميليون تن کنسانتره و 10 ميليون تن گندله سنگ آهن در تاريخ 1383/11/28 تحت شماره 1735 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سيرجان تأسيس و به ثبت رسيده است.
پروژه ها
© 2011 Goharzamin.com All Rights Reserved. Powered by: THN
developed by :