دوشنبه 14 اردیبهشت ماه 1394
عناوين مطالب
ورود اعضاء
کد عضويت
رمز عبور
آگهي
آمار بازديد
درباره گهر زمين
  شرکت سنگ آهن گهر زمین بمنظور بهره برداری از آنومالی شماره 3 واقع در منطقه گل گهر و در جهت برنامه ريزی توليد ساليانه 10ميليون تن کنسانتره و 10 ميليون تن گندله سنگ آهن در تاريخ 1383/11/28 تحت شماره 1735 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سيرجان تأسيس و به ثبت رسيده است.
اخبار شركت
یکشنبه 30 فروردین ماه 1394
یکشنبه 30 فروردین ماه 1394
چهارشنبه 27 اسفند ماه 1393
دوشنبه 25 اسفند ماه 1393
چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393
اخبار مرتبط
پروژه ها
© 2011 Goharzamin.com All Rights Reserved. Powered by: THN
developed by :