درحال بارگزاری

جزئیات خبر

Image
11 بهمن 1396

آگهی استخدام در سایت

شرکت سنگ آهن گهرزمین سیرجان در نظر دارد نیروی انسانی (مرد/ زن) مورد نیاز خود را جهت اشتغال در این شرکت و شرکت های تابعه در مقاطع تحصیلی مختلف از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت قراردادی جذب نماید.

متقاضیان شرکت در آزمون می توانند برای ثبت نام از تاریخ 07/11/96 لغایت 20/11/96 به آدرس وب سایتwww.hrdms.ir  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.