درحال بارگزاری

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

گروه تحقيق و توسعه گهرزمین در دو مبحث تحقيقات بنيادي و تحقيقات كاربردي مربوط به معدن و صنايع معدني فعاليت دارد. البته لازمه شناخت معدن و شرايطي كه مي تواند باعث ايجاد معدن و مواد معدني باشد، اشراف بر زمين شناسي و تحولات ماگمايي و ديناميك موثر بر هر سرزمين است. گروه تحقيق و توسعه گهرزمین با توجه به تجارب علمي چندين ده ساله اعضاي آن دست اندركار تدوين واقعيات زمين شناسي ايران منطبق با موازين علمي امروز جهان است كه از پي_سنگ ايران زمين آغاز شده و به تدريج به ترازهاي بالاتر بسط داده مي شود اين گروه در باب فراوري و استحصال مواد معدني ابتكاراتي داشته و به پيشرفت هاي قابل توجهي بويژه در استحصال طلا و نقره از مواد معدني حاوي آنها نائل آمده است