درحال بارگزاری

پروژه معدن

معدن

معدن سنگ آهن گهر زمین با ذخیره زمین شناسی بالغ بر 643 میلیون تن، یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن در كشور مي‏باشد. اولین فعالیت اکتشافی انجام شده در معدن در سال 1348 شامل مطالعات ژئوفیزیک هوایی و سپس مطالعات ژئوفیزیک زمینی شامل مغناطیس سنجی و گراویمتری می باشد. مطالعات تفصیلي نیز با بيش از 46 هزار متر حفاري در قالب 147 حلقه گمانه به اتمام رسیده است.

 عملیات استخراج در معدن از سال 1383 آغاز گردیده است. که حاصل عملکرد بخش معدن از ابتدا تاکنون (پایان مردادماه94)، استخراج بیش از 170 میلیون تن شامل سنگ آهن (6.1 میلیون تن)، خاک و باطله سنگی (163.9 میلیون تن) می باشد. حداکثر ابعاد پیت معدن در محدوده اولین پله در حال حاضر 1500*1200 متر و عمق معدن 145 متر می‌باشد.